Lännavägen 46, 141 46 Huddinge
08-659 55 90

Webbaserat SBA-System

Förebyggande brandskyddsarbete

Med ett välfungerande SBA på din arbetsplats så blir ni bättre förberedda vid uppkomst av brand, samt får personal och medarbetare mer uppmärksamma på verksamhetens riskområden och kunskap att förebygga dessa.

SBA Online

Med vårt webbaserade system för systematiskt brandskyddsarbete slipper du pärmar och blanketter. Systemet ger er en fullständig kontroll över verksamhetens säkerhetsarbete och håller automatiskt reda på när det är dags att utföra nästa kontroll. Ansvarig person kan med hjälp av dator eller surfplatta genomföra kontrollen och dokumentera vad som är godkänt och vad som behöver åtgärdas.

Med systemet får ni:

  • Ytterst ansvarig person får en aktuell helhetsbild av säkerhetsarbetet
  • Personal får ökad förståelse för säkerheten
  • Personal får tydliga instruktioner hur kontroller skall genomföras
  • Obegränsat antal arbetsställen
  • Obegränsat antal användare
  • Ansvariga personer får påminnelser via e-post när det är dags för nästa kontroll
  • Möjlighet att ta ut rapporter på icke godkända poster
  • Möjlighet att ladda upp lokalskisser i PDF