Lännavägen 46, 141 46 Huddinge
08-659 55 90

Övriga brandredskap

För framgångsrik brandbekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning.

Vi har flera utmärkta hjälpmedel som kompletterar det rörliga brandskyddet i utrymmen med speciella brandrisker:
  • Släckaggregat, effektivt och tillförlitligt
    i stora utrymmen.
  • Punktsprinkler, ett snabbreagerande
    brandskydd för mindre rum.
  • Brandfiltar, används till att dämpa bränder
    eller släcka brand i kläder och kokkärl.