Lännavägen 46, 141 46 Huddinge
08-659 55 90

Brandservice & underhåll

Brandservice & underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.

BSP och våra servicelämnare utför underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel. Vi kontrollerar och reparerar även alla typer av släcksystem och brandlarm. Även en byggnads passiva brandskydd behöver underhållas. Det gäller rökluckor, brandtätning, branddörrar och annan utrustning för att stänga in branden eller släppa ut rökgaser.

Vi kan även följa upp att ett företags systematiska arbetsmiljöarbete fortskrider enligt plan. Vi kontrollerar att kontrollronder är genomförda, att brandskyddsorganisationen är intakt och övrigt som omfattas av kundens SBA-arbete.

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö. Inom många områden förskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.