Lännavägen 46, 141 46 Huddinge
08-659 55 90

Brandsläckare

Att ha rätt brandskydd på rätt plats kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof. Vi har marknadens bredaste program av brandsläckare och brandsäkerhet.

Brandsläckare med pulver, skum eller koldioxid – olika släckmedel för olika användningsområden

Handbrandsläckare finns med olika släckmedel avsedda för olika användningsområden. Vi har brandsläckare med pulver, skum, koldioxid och flera andra släckmedel.

Brandsläckare – röd, vit, svart eller design

I vårt sortiment finns inte bara röda brandsläckare. Vita och svarta brandsläckare passar bättre in i vissa inredningar medan designade släckare blir till en snygg prydnad i olika miljöer. Vi har även rostfria släckare, som inte bara är snygga, de ger också ett ökat skydd mot korrosion.

Observera dock att brandsläckare i vissa fall måste vara röda.

Brandsläckarna är tillverkade av Gloria, Europas ledande och största producent. Som ett lågprisalternativ erbjuder vi även släckare från Ostasien. Våra produkter uppfyller alltid kraven i standarden SS-EN 3.

Sortiment

Skumsläckare
Skumsläckare släcker effektivt både A-bränder – brand i trä, tyg papper och B-bränder, som brand i plast och brännbara vätskor.
Pulversläckare
Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder.
Kolsyresläckare
Kolsyresläckare ger ett effektivt brandskydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid släcker brand i vätskor, gaser och plaster.
Miljösläckare
I vårt miljösortiment erbjuder vi effektiva skumsläckare som ger ett miljövänligare brandskydd.
Fettbrandsläckare
Släckarna är fyllda med en unik släckvätska för släckning av matfett och olja med många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna.
Specialsläckare
Vissa användningsområden ställer extra krav på brandsläckaren. Vi har många specialsläckare anpassat för speciella applikationer.
Designsläckare
Vi har tagit fram ett program produkter designade för olika miljöer. Det omfattar både brandsläckare, brandfiltar och skyltar.

Brandsläckare skall märkas upp med varselskyltar

Brandsläckare skall liksom övriga brandredskap märkas upp med varselskyltar. Placeras olika typer av släckare intill varandra bör de även märkas upp med en tilläggsskylt / informationsskylt som anger släckartyp och användningsområde.